Sosyal Sorumluluk

ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK

Doğal kaynaklarımızın değerinin bilincinde olan bir firma olarak, bunların korunmasına ve sürdürülebilir şekilde kullanımına özen gösteriyoruz. Bu kaynakları kullanırken özenli davranmanın dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara saygının ifadesi olduğuna inanıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde, faaliyetlerimiz esnasında çevreye, tüketiciye ve kamu sağlığına ilişkin etik kurallara mutlaka riayet ediyoruz.

Yaşadığımız toplumun ve coğrafyanın yaşam koşullarını yükseltmek, çalışanlarımıza, ailelerine ve faaliyet bölgemizdeki tüm insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla ağırlıklı olarak, eğitim, sağlık, kültür sanat ve çevre alanlarında önemli hizmetler veriyor ve yatırımlar yapıyoruz.

İNSANA YATIRIM

İnsan kaynaklarının sürdürülebilir yaşamı geliştirmek için en önemli unsur olduğunu asla unutmuyoruz ve insana yatırımdan hiçbir şekilde vazgeçmiyoruz. Çalışanların kendilerini sürekli geliştirmeleri için gereken ortamları oluşturuyor ve kaynakları sağlıyoruz. Etkili ve verimli iş yapılmasını sağlamak için, çalışanlarımızı yetkilendiriyor ve takdir ediyoruz.

Fırsat eşitliğine dikkat ediyor, kurumumuz içinde çalışanlarımız arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapılmasına müsamaha göstermiyoruz. Çalışanlarımızın özlük haklarına saygı gösteriyor, dürüst, adil, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ediyoruz.